فروش نرم افزار از طریق اینترنت

در صورت نیاز به هر گونه سافت ور با ما تماس بگیرید تا لیست آخرین موجودی نرم افزارها را برایتان ارسال نمائیم. ما در انبارهای خود در ایران 70% از قطعات Allen Bradley را آماده تحویل داریم. صورت قطعات ماشین آلات موردنياز کارخانه جات خود را ايمیل نموده و ما بدون هزینه برایتان وارد کرده و در انبارهای خود نگاهداری و با اطمینان خاطر بايك تلفن شما یک روزه قطعات را تحویل خواهیم داد .

Allen-Bradley, Mitsubishi, Honeywell, Fanuc, etc

AROMAT , HONYWELL , FISHER,ROSEMOUNT , BARTON , KLAY , ANACON , THERMOX , FUJI ,REXROTH, SPIRIANO ,EUROTHERM ,BENTLEY NEVADA , BUR BROWN , HITACHI , etc…

متخصصین این شرکت در ایران ، Canada و USA در زمینه رفع مشکلات ، آموزش و تامین Documentation نرم افزار و سخت افزار اعلام آمادگی می نمایند .

این شرکت از آغاز کار تا اتمام و در ادامه همیشه همراه شما خواهد بود .