نمایندگی‌ها

نمایندگی ها

حمیدبابا  دارای شعبه ای در کشور کانادا بوده و همچنین در زمینه اتوماسیون صنعتی نماینده رسمی E.P.C Industrial Automation   و       ElectroDimeRon      نیز می باشد .

دسته بندی محصولات

فهرست