آموزش

آموزش

با دارابودن متخصصین برجسته در زمینه اتوماسیون و سیستم های کنترل و در اختیار داشتن نرم افزار و سخت افزار های آموزشی و آموزش برنامه

Allen Bradley

(کیت های آموزشی قابل حمل و نقل )

آموزش کاربردی به همراه دستورات کامل قطعات مربوط به سیستم استفاده صحیح از برنامه روش صحیح کالیبره تعمیرات و…………. بصورت فیلم برنامه های کامپیوتر به همراه جزوات PLC . HMI نویسی مربوطه موجود

حمید بابا قادر است در سه مرحله مبتدی ، متوسط و پیشرفته خدمات ارائه نماید .

فروش نرم افزار و پکیج های آموزشی از طریق اینترنت

Beginner – Intermediate – Advanced

SLC/RSLogix 500

RSTrainer for RSLogix 5 Software

SLC500 or PLC-5 Communications

Ladder Logic Interpretation

Maintenance & Troubleshooting

PLC/RSLogix 5

RSTrainer for SLC 500 Software

SLC500 or PLC-500 Communications

Ladder Logic Interpretation

RSTrainer for ControlLogix 500 Fundamentals

Maintenance & Troubleshooting

Control Logix/RSLogix 5000

RSTrainer for SLC 500 Software

SLC500 or PLC-500 Communications

Ladder Logic Interpretation

RSTrainer for RSLogix 5000 Software

Maintenance & Troubleshooting

RSTrainer for RsLinx Software

Advanced Communication Configuration

Maintenance & Troubleshooting

RSView ME Conversion for the PanelView Plus

PanelView 1000e/1200e/1400e Application Development

PanelView 300/550/600/900/1000/1400 Application Development

PanelView 550/600 Terminal Communication RSView32 Project Development

RSView ME Programming

Maintenance & Troubleshooting

DeviceNet / RSNetWorx Design & Configration

Visualization

RENetWorx Design & Configuration

ControlNet Design & Configuration

EtherNet/IP Design & Configuration

Motion Control Design & Configuration

RSTrainer for Fundamentals of AC/DC Motors and Drives

Hydralics Training

کلاسور کامل Automation Manufacturing Systems With PLC شامل 37 قسمت آموزشي برنامه نویسی وکاربردی بطور كامل و قسمت Engineer on a Disk موجود مي باشد .

كلاسور آموزشي Panel Builder 32 بطور كامل و کتابهای دوره ها و اطلاعات بسیار واجب مورد نیاز

CD PLC Simulator with prosim _ II Simulation

CD RsLinx Trainer & RsLogix

CD RsView32 Tutorial

CD Allen Bradley Documentations

CD Data Disk 1-2-3-4-5 ( 5 CD )

CD Data Disk Sampler 1-2 ( 2 CD )

CD Allen Bradley Catalogs

CD Logix Pro

CD PLC Program Sample

CD Allen Bradley PLC Manuals ( 2 CD )

CD Rockwell Software Catalog

CD PLC e-Book Collection

CD Allen Bradley Software HMI & PLC 5 – 500 – RS LinK – RSView 32 ( 3 CD )

TOKEN – Authorization Disk

CD Allen Bradley RSTrainerRSLinx_Demo_V2

CD Allen Bradley RSTrainerL5K_Demo_V2

CD Allen Bradley RSTrainerCLX_Demo_V2

CD Allen Bradley RSTrainer 2000 Computer-Based

CD Allen Bradley RSTrainer Software Demonstration CD Includes RSLinx _ SLC 500 _

RSLogix 5.500 and 5000 _ RSCompanion for SLC 500 and MicroLogix Controllers _

RSVew Machine Edition _ Control Logix _ Hydrulics _ AC/DC Motors and Drives

CD Allen Bradley RSTrainer 2000 Demo CD_RSCompanion for SLC 500 and MicroLogix

CD Allen Bradley Tutorial DeviceNet RSNetwork

CD Allen Bradley Tutorial RSView32 Tools & Utilities

CD Allen Bradley RSWire Resource CD

CD Allen Bradley PLC RSLogix 500 Training 2007

CD Allen Bradley PLC Trainer Demo & PLC Simulation

CD Allen Bradley Ladder Logic Ideas With HMI Graphics Trainers Industrial Lap

CD Allen Bradley Introduction to Field Devices Seres 1_ Profesional Trainers

CD Allen Bradley Lader Logic IDEAS Trainers Industrial Lap

CD Allen Bradley RS Logix 500 Allen Bradley Traning

5_ DVD/ Complete PLC Programming Course ( English Language ) اموزش کامل از ابتدا

8_DVD Programming Technique Logic Design for PLCs ( English Language ) اموزش کامل

3_DVD Trouble Shooting Hard Wired Relay Ladder Logic & Basic Motor Starting , etc …

متخصصین این شرکت در ایران

Canada و USA

در زمینه رفع مشکلات ، آموزش و تامین

Documentation

نرم افزار و سخت افزار اعلام آمادگی می نمایند.

این شرکت از آغاز کار تا اتمام و در ادامه همیشه همراه شما خواهد بود .

خدمات کامل 24 ساعته 7 روز هفته فقط برای مشتریان این شرکت

دسته بندی محصولات

فهرست